Ring 020 120 28 90 eller mejla oss info@devicefix.se
Integritetspolicy
Butiker

Vår integritetspolicy

Hur hanterar vi era personuppgifter?

Integritetspolicy för Devicefix Sverige AB

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Genom att vara kund hos Devicefix Sverige AB accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@devicefix.se


Exempel på personuppgifter är:
- Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
- Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare


Varför behöver vi ditt personnummer?
Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet Devicefix behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:


Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event Uppfylla avtal och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig Andra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföring Andra berättigade intressen

Kund- och faktureringssystem

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt kund- och faktureringssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter, samt tillverkar och skickar fakturor)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Devicefix under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Devicefix gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Devicefix vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.


Rätt att bli raderad.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.För mer information om GDPR hänvisas till Datainspektionens hemsida.Kontaktuppgifter till Devicefix Sverige AB
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter?

Då är du välkommen att kontakta oss på Devicefix enligt uppgifterna nedan.
Om du kontaktar oss på info@devicefix.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.